“u heeft 0 artikelen in uw winkelwagen!”

Welkom bij Sisigma!

Retourneren

 

Bij de aankoop van de producten van Sisigma heeft u, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van zeven werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan Sisigma heeft teruggezonden, is de koop een feit.


U bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij Sisigma via info@sisigma.nl.

 

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

 

De geretourneerde bestelling moet op of voor de zevende werkdag na ontvangst van de bestelling terug zijn bij Sisigma. De klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.

 

Sisigma draagt er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het eerder betaalde bedrag wordt gerestitueerd, in aanmerking genomen dat de kosten die betaald zijn voor verzending naar de klant niet terug worden gestort aan de klant.

 

U kunt geen producten retourneren die voor u op maat gemaakt zijn, dan wel die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

Neem contact op:

E: info@sisigma.nl

T: 078 - 645 2994

Verzenddag: Woensdag

Let op: verzenddagen ivm prive omstandigheden momenteel  alleen op woensdag! Dank voor uw geduld en begrip.

Verzendkosten

bij een bestelwaarde

 

Vanaf Tot Verzendkosten
€ 0,00 € 19,99 € 3,95
€ 20,00 € 49,99 € 2,95
€ 50,00 GRATIS!